Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru Slobozia este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea primăriei municipiului Slobozia, având calitatea de ordonator principal de credite, finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii.

Direcția Educație, Cultură și Tineret inițiază și desfașoară proiecte și programe în domeniul culturii și al educației continue, inclusiv proiecte legate de infrastructura culturală, educativă din municipiul Slobozia, urmărind: oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru comunitate în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la viața culturală, realizarea de spectacole/evenimente pe plan local și internațional, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional etc.

Cultura, prin intermediul valorilor, tradițiilor și artei, influențează modul de gândire, atitudine și comportament al tinerilor. Tinerii au un rol activ în formarea și dezvoltarea culturii prin participarea la evenimente culturale, crearea de noi tendințe și valori, precum și prin adoptarea unor practici culturale noi. Ei sunt, de asemenea, consumatori activi de cultură, prin intermediul mijloacelor de divertisment, precum muzica, filme, jocuri și media. De asemenea, tinerii pot deveni artiști, scriitori sau activiști culturali, contribuind la diversitatea și bogăția culturii. Este important ca aceștia să fie încurajați să-și formeze propriile opinii și valori prin educație culturală și expunere la diverse perspective artistice și culturale. Activitățile desfășurate de și pentru tineri include toate domeniile culturale: genuri muzicale diferite, arte vizuale cu un accent deosebit pe desen, pictură, fotografie, teatru, dans, literatură și poezie.

 

  • Cultura se referă în general la o activitate umană, considerată ca „o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali“, de activitățile Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia beneficiind publicul de toate vârstele și categoriile socio-profesionale, diversitatea acestora conducând an de an la creșterea numărului de participanți. Principalele evenimentele din viața țării și a poporului român, sărbătorite conform tradiției la Slobozia, sunt: Ziua Unirii Principatelor – 24 Ianuarie, Ziua Eroilor – 2 iunie, Ziua Imnului – 29 iulie, Ziua Armatei – 25 octombrie, Ziua Naţională a României – 1 Decembrie.
  • Educația – În decursul anului 2022, au fost organizate manifestări în parteneriat cu toate instituţiile de învăţământ din municipiul Slobozia, acestea materializându-se în acţiuni educative și cultural-artistice.

 

Pentru prima dată la Casa Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru“, s-au desfășurat cursuri de canto, chitară, tobe, pian, dans modern și pictură, pentru vacanța de vară (iulie și august), sub egida Summer Holiday Workshop, unde s-au înscris aproximativ 300 de copii. După finalizarea cursurilor în data de 1 septembrie, s-a organizat un spectacol artistic și o expoziție de desene și grafică cu copii care au participat la aceste cursuri, unde li s-au înmânat diplome.

 

  • Tineret – Tinerii au un rol important atât în consumul, cât și în crearea culturii și este important să le oferim oportunități pentru a-și dezvolta un raport sănătos cu aceasta. Cultura trebuie promovată, trebuie să fie prezentă în viața cotidiană și susținută continuu prin proiecte și acțiuni ale Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Consiliul Local al Tinerilor, prin Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia, a organizat în anul 2022, un număr de 28 evenimente culturale și de divertisment, pentru tineri, comparativ cu anul 2021, dublându- se numărul lor.

În decursul unui an a crescut și numărul voluntarilor în cadrul Consiliului Local al Tinerilor, de la un număr de 10 voluntari în 2021, la 100 voluntari existenți la sfârșitul anului 2022, datorită creșterii calității lucrului cu ei, prin îmbunătățirea serviciilor și programelor din Programul Anual de Activități pentru Tineret.

 

Evenimente majore – Crăciunul din Slobozia, Festivalul Freeland, Ziua Eroilor, La mulți ani, copilărie!, Magia culorilor, Zilele Culturii Slobozene, Un ghiozdan pentru un zâmbet, Teen,s Day, Ziua Minorităților Naționale.

 

Împărtășește și cu prietenii tăi!

Evenimente în Slobozia