Centrul Cultural “Ionel Perlea” Ialomiţa este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr. 22/28.02.1994 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, recreativ-distractive, de realizare a unor prestatii culturale in beneficiul tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, categorie sociala, convingeri religioase sau opţiuni politice.
Cu fiecare an, Centrul Cultural “Ionel Perlea” şi-a consolidat şi diversificat principalele direcţii ale activităţii, punând accent pe calitatea actului cultural. O serie de activităţi prestigioase – Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a liedului “Ionel Perlea”, expoziţii de pictură, în care se regăsesc nume celebre ale clasicilor romani, dar şi ale artiştilor plastici contemporani, expoziţii ale copiilor, recitaluri camerale şi simfonice, simpozioane şi conferinţe care au avut ca invitaţi personalităţi marcante ale vieţii culturale, conferă acestei noi şi moderne instituţii un loc binemeritat în seria centrelor culturale importante pe plan naţional şi internaţional.

 

 

“Vreau să-mi exprim bucuria, surpriza, de a gasi nu o instituţie culturală, ci mult mai mult, o adevarată întreprindere culturală”aprecia domnul Alexandru Mironov, preşedintele Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO impresiile la prima vizita la Slobozia. Acesta a fost şi motivul pentru care, începând cu anul 2000, Comitetul Director UNESCO a decis transformarea Centrului Cultural “Ionel Perlea” Ialomiţa în centru UNESCO, şi, totodată, membru de drept al Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO.
Prin hotărârea nr. 49/7.07.2000, Consiliul Judeţean Ialomiţa aproba aderarea Centrului Cultural “Ionel Perlea” la principiile UNESCO şi se transforma denumirea instituţiei în Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa.
Scopul Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” decurge în principiile Organizatiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă şi Cultura şi ale Declaraţiei Universale privind drepturile omului, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Promovarea acestor idealuri prin acţiuni specifice în sferele educaţiei, stiinţei şi culturii, precum şi atragerea opiniei publice în cunoaşterea şi realizarea lor, constituie obiectivele generale ale Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea”- Ialomiţa.

 

Împărtășește și cu prietenii tăi!

Evenimente în Slobozia