• Colecția muzeului însumează un număr de 25.000 de obiecte organizate tematic în colecții, precum arheologie, istorie, etnografie, artă și colecția „Nicolae și Zamfira Tuzlaru“ (intrată prin donație în patrimoniul muzeului în anul 2001). Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Maia-Catargi (comuna Maia), Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de […]

  • Centrul de Educație Non-formală Slobozia  oferă posibilitatea tuturor copiilor de a participa la cursuri inedite pentru dezvoltarea diferitelor abilități. Centrul oferă copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani cursuri de educație non-formală ce nu se regăsesc în curricula obișnuită a instituțiilor școlare, precum cursuri de: canto, pian, dans […]

  • Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru Slobozia este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea primăriei municipiului Slobozia, având calitatea de ordonator principal de credite, finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii. Direcția Educație, Cultură și Tineret inițiază și desfașoară proiecte […]

  • Centrul Cultural “Ionel Perlea” Ialomiţa este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr. 22/28.02.1994 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în […]

  • Catedrala Episcopală din Slobozia este unul dintre edificiile religioase cele mai impunătoare și maiestuoase ale orașului. Poziționată în Parcul Tineretului, în anul 1992 i se punea piatra de temelie tinerei Catedrale, eveniment marcat de prezența patriarhului Teoctist. Planul mărețului locaș a venit ca o nevoie pentru creștinii de aici, dat […]

  • Muzeul Național al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării. PATRIMONIUL MUZEAL Biserica de lemn din Poiana – monument istoric şi de arhitectură sec. XVIII (aflat la poziţia 23B011 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-m-A-14075 pe Lista […]

  • Mănăstirea Slobozia este una dintre marile mănăstiri din sud-estul țării. Mănăstirea se află în Câmpia Bărăganului, pe malul stâng al Ialomiței, în orașul Slobozia, având Biserica închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, numiți și „Sfinții Voievozi”, și fiind ctitorie a lui Enache Caragea și a voievodului Matei Basarab (1632 – […]