REGULAMENT DE ACCES

Reguli de participare si acces la FESTIVALUL  FREE LAND

08 – 10 iulie 2022, Pădurea Peri, Slobozia

 1. REGULAMENT

Prezentul regulament se aplică pentru evenimentul Festivalul Free Land  organizat de PRIMARIA ORASULUI SLOBOZIA prin DIRECTIA EDUCATIE, CULTURA si TINERET SLOBOZIA denumit in continuare Organizator și definește regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie să le respecte, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricând acest regulament, fără o înștiințare în prealabil a Participantului, iar orice modificare va fi afișată pe site-ul freeland.ro, secțiunea Regulament.

Prin cumpărarea unui bilet, Participantul se obligă să respecte acest regulament.

 

2 ACCES, PARTICPARE

 1. 1. Acces

Accesul persoanelor în cadrul festivalului este gratuit după cum urmează:

 1. vineri și sâmbătă in intervalul orar 10:00 – 02:00
 2. duminică în intervalul orar 10:00-00:00

Accesul minorilor (0-16 ani) în cadrul festivalului se va face DOAR ÎNSOȚIȚI DE CĂTRE UN ADULT și supravegheați în permanență de către acesta/ aceștia.

Pentru minorii sub 2 (doi) ani, adulții însoțitori sunt rugați să păstreze asupra lor dovada vârstei copilului (copie certificat de naștere sau pașaport).

2.2 Participarea

Participarea minorilor însoțiți de către părinți la eveniment se face pe răspunderea adulților (părinților) care îi însoțesc, inclusiv cu privire la următoarele:

 1. a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă risc își asuma întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.
 2. b) Pentru zonele de joaca, distracție si suport si alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participanții adulți (părinți, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura ca minorii pe care îi însoțesc dețin condiția fizica si psihica pentru participare.

Spectacolele pot include și puternice efecte de lumina care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii material Organizatorul nu își asuma nici o răspundere.

2.3 Persoanele cu dizabilități

Cu scopul de a veni in sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat in art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentele sau spectacolele culturale, alocam un număr de locuri, special amenajate pentru persoane cu dizabilități.

Având in vedere locul desfășurării, pot exista secțiuni denivelate, ceea ce înseamnă că uneori accesul nu va fi foarte ușor.

Participanții cu handicap grav sau accentuat trebuie să fie permanent însoțiți.

Însoțitorul este pe deplin răspunzător atât in timpul evenimentului cat si anterior/ulterior acestuia de orice manifestare a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea spectacolului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.

 1. ESTE INTERZIS:
 • accesul în spațiul în care se desfășoară Festivalul cu mâncare sau băutură (inclusiv băuturi alcoolice)
 • accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase (incluzând arme albe sau alte obiecte care reprezintă pericol public)
 • accesul cu recipiente de sticla, materiale inflamabile, animale de companie, pixuri cu laser;
 • comercializarea de produse in zonele de festival fără acordul organizatorilor;
 • consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii in vigoare;
 • posesia în vederea consumului de substanțe interzise;
 • accesul cu medicamente fără prescripție medicală;
 • accesul animalelor oriunde in perimetru;
 1. VIDEO / FOTO

Este STRICT INTERZIS accesul in perimetrul festivalului fără autorizația organizatorului pentru camere video profesionale si semi-profesionale, inclusive pentru camere foto ce dețin obiectiv detașabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligați sa se supună predării acestora in custodie temporara.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio si video in care pot fi cuprinse imagini si voci ale artiștilor prezenți la festival dar si ale Participanților (inclusiv ale copiilor). Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții la Festival înțeleg ca datele cu caracter personal constând in imaginea proprie si voce vor fi colectate astfel si prelucrate in scopul mediatizării evenimentului (inclusiv pentru publicitatea ce va fi făcută pentru evenimente viitoare). Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-ul festivalului www.freelandfestival.ro) și de a le utiliza in campanii publicitare fără a compensa in vreun fel participantul.

Prelucrarea acestor date nu se va face in niciun alt scop. Organizatorul garantează ca a implementat proceduri tehnice si organizatorice pentru protejarea acestor date si ca prelucrarea se va face in mod legal conform legislației in vigoare.

Persoanele care apar in filmările realizate nu pot avea nicio pretenție fata de organizator sau alți participanți.

Pe toata durata evenimentului înregistrările audio si video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor.

Filmarea și fotografierea concertelor cu scopul difuzării in presa scrisa, audio, online sau TV se va desfășura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliștilor prin intermediul Organizatorului.

Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror condiții au fost incalcate.

 1. REGULI DE CONDUITA IN ZONA FESTIVALULUI

Va recomandam sa evitați conflictele si sa va respectați reciproc, evenimentul este un spațiu de relaxare,, special creat pentru a avea o ambianta cat mai plăcută din toate punctele de vedere.

Toți participanții trebuie sa respecte regulile sociale, legile și prevederile enumerate in acest Regulament.

Participanților nu le este permis sa desfășoare orice fel de activități ar putea sa pună in pericol sau sa afecteze in orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanții sunt obligați ca in incinta festivalului sa respecte și sa nu distrugă mediul înconjurător și Pădurea Peri incluzând construcțiile si spatiile verzi aferente.

Participanții iau la cunoștința ca in incinta festivalului este interzisa orice activitate comerciala sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

Consumul de droguri strict interzis și va fi pedepsit conform legilor in vigoare.

 1. SECURITATEA

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigura securitatea printr-un partener calificat și acreditat. In timpul evenimentului participanții sunt obligați sa respecte agenții de securitate, sa colaboreze cu aceștia și sa le respecte instrucțiunile in caz de urgenta.

In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfășoară evenimentul.

 1. PRIM AJUTOR

În perimetrul destinat desfășurării festivalului există puncte de prim ajutor.

 1. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute si găsite trebuie aduse la Scena. Proprietarii le pot recupera după ce urmează procedura de identificare a persoanei a obiectului pierdut.

După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile după care le va dona sau le va distruge.

 1. COPII PIERDUTI

Copiii pierduți si găsiți trebuie aduși la Scena. Părinții îi pot recupera după ce urmează procedura de  identificare a copilului.

 1. SANCTIUNI

Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui participant in incinta festivalului total sau parțial, sau de a invita participantul sa părăsească incinta festivalului în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi in vigoare din Romania.

 

 1. CAZ MAJOR

În caz de atac terorist, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurt circuit major, sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, sunt stabilite următoarele obligații:

Obligațiile organizatorului în caz de forță majoră:

 • stabilește trasee de afluire/defluire a participanților în caz de forță majoră;
 • întrerupe desfășurarea evenimentului și sprijină acțiunile de limitare ale structurilor specializate ale statului român.

Obligațiile participanților în caz de forță majoră:

 • respectă indicațiile organizatorului și părăsește imediat locul desfășurării evenimentului în situația producerii unui caz major;

 

 1. INFORMATII

Pentru copii se recomanda utilizarea caștilor pentru protecție fonica si păstrarea unei distante rezonabile fata de echipamentul de sonorizare de la scena. In cazul in care copiii nu sunt echipați corespunzător sau supravegheați in acest sens răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

Organizatorul este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse, pe timpul lăsării în custodie temporară. Pentru toate celelalte situații răspunderea aparține participanților la eveniment.

Evenimentul va avea loc indiferent de condițiile meteorologice, in limite normale pentru public si artiști. In caz de furtuna sau alte evenimente extraordinare (caz fortuit), Organizatorul poate decide oprirea desfășurării Festivalului si evacuarea perimetrului.

Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator in caz de forță majora sau caz fortuit.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica orele programului artistic. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri in cazul acestor modificări.

Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru pagubele materiale înregistrate în spațiul destinat desfășurării festivalului care nu au fost cauzate în urma unei organizări defectuoase sau neglijențe.

Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec in afara perimetrului de desfășurare a festivalului.

Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica modul de punere în aplicare a prezentului regulament.

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei in cauza din zona de festival si interzicerea accesului in zona de festival.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participa la evenimente care tulbura ordinea, vor fi imediat escortate in afara perimetrului festivalului, accesul lor va fi interzis la festival, iar organizatorul va anunța instituțiile abilitate ale statului, daca va fi necesar.

Pentru orice informație privind organizarea evenimentului, va rugam sa trimiteți o solicitare la festival@freeland.ro

Va mulțumim pentru înțelegere si va dorim distracție plăcută!