REGULAMENT DE ACCES

Reguli de participare si acces la FESTIVALUL FREELAND

Ediția a-II-a

7-9 iulie  2023, Padurea Peri, Slobozia

 

 1. REGULAMENT

Prezentul regulament se aplică pentru evenimentul Festivalul FreeLand ediția a-II-a  organizat de PRIMĂRIA ORAȘULUI SLOBOZIA prin DIRECȚIA DE EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI TINERET SLOBOZIA denumit in continuare Organizator și definește regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte, precum și drepturile și obligatiile Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest regulament, fără o înștiințare în prealabil a participantului, iar orice modificare va fi afișată pe site-ul freeland.ro, secțiunea Regulament.

Art.2 ACCES, PARTICPARE

2.1. Acces

Accesul persoanelor în cadrul festivalului este gratuit după cum urmează:

 • Vineri 07.07.2023, interval 16:00-02:00
 • Sâmbătă 08.07.2023 interval 12:00-02:00
 • Duminică în intervalul 12:00-12:00

Accesul minorilor (0-18 ani) în cadrul Festivalului se va face DOAR ÎNSOȚIȚI DE MINIMUM UN ADULT și supravegheați în permanență de către acesta/ aceștia.

Pentru minorii sub 2 (doi) ani, adulții însoțitori sunt rugați să păstreze asupra lor dovada vârstei copilului (copie certificat de naștere sau pașaport).

 

2.2. Participarea

Participarea adulţilor (părinţilor) şi minorilor însoţiţi de către aceştia la eveniment se face pe răspunderea adulţilor (părinţilor) care îi însoţesc, inclusiv cu privire la următoarele:

 1. persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc îşi asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment;
 2. Pentru zonele de joacă, distracţie şi suport şi alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul Festivalului, participanţii adulţi (părinţi, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura că minorii pe care îi însoţesc deţin condiţia fizică şi psihică pentru participare.

Spectacolele pot include şi puternice efecte de lumină care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale Organizatorul nu îşi     asumă nici o răspundere.

2.3. Persoanele cu dizabilități

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat în art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentele sau spectacolele culturale, alocăm un număr de locuri, special amenajate pentru persoane cu dizabilităţi.

Având în vedere locul desfășurării pot exista secţiuni deluroase, ceea ce înseamnă că uneori accesul nu va fi foarte uşor.

Participanţii minori cu handicap/major cu handicap grav sau accentuat trebuie să fie însoțiți.

Însoţitorul este pe deplin răspunzător atât în timpul evenimentului cât şi anterior/ulterior acestuia de orice manifestare a celui pe care îl însoţeşte, ce ar putea rezulta din desfăşurarea spectacolului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.

 1. ESTE INTERZIS:
 • accesul în spaţiul în care se desfăşoară Festivalul cu mâncare său băutură (inclusiv băuturi alcoolice);
 • accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase (incluzând arme albe sau alte obiecte care reprezintă pericol public);
 • accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, animale de companie, pixuri cu laser;
 • comercializarea de produse în zonele de festival fără acordul organizatorilor;
 • consumul de substanţe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
 • accesul animalelor oriunde în perimetru.
 1. FOTO /VIDEO

Este STRICT INTERZIS accesul în perimetrul Festivalului fără autorizaţia organizatorului   pentru camere video profesionale şi semi-profesionale, inclusiv pentru camere foto ce deţin obiectiv detaşabil.Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligaţi să se supună predării acestora în            custodie  temporară.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio şi video în care pot fi cuprinse         imagini şi voci ale artiştilor prezenţi la festival dar şi ale Participanţilor (inclusiv ale copiilor). Pe    perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a     înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii la Festival înţeleg că datele cu caracter personal        constând în imaginea proprie şi voce vor fi colectate astfel şi prelucrate în scopul mediatizării          evenimentului (inclusiv pentru publicitatea ce va fi făcută pentru evenimente viitoare).                    Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale                    (ex. Facebook, YouTube, site-ul Festivalului www.freelandfestival.ro şi de a le utiliza în campanii  publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Prelucrarea acestor date nu se va face în niciun alt scop. Organizatorul garantează că a            implementat proceduri tehnice şi organizatorice pentru protejarea acestor date şi că prelucrarea se    va face în mod legal conform legislaţiei în vigoare.

Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenţie faţă de organizator sau alţi participanţi.

Pe toată durata evenimentului înregistrările audio şi video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor.

Filmarea şi fotografierea concertelor cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV se va desfăşura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliştilor prin intermediul Organizatorului.

Încălcarea acestor reguli poate expune instituţiile mass media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiştilor ale căror condiţii au fost încălcate.

 1. REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA FESTIVALULUI

Vă recomandăm să evitaţi conflictele şi să vă respectaţi reciproc, evenimentul este un spaţiu de relaxare,, special creat pentru a avea o ambianţa cât mai plăcută din toate punctele de vedere.

Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi prevederile enumerate în acest Regulament.

Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Festivalului să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător şi Pădurea Peri inclunzând construcţiile şi spaţiile verzi aferente.

Participanţii iau la cunoştinţă că în incintă Festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

 1. SECURITATEA

Pe teritoriul Festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi         acreditat. În timpul evenimentului participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

În caz de incidente de violenţă sau de punere în pericol a integrităţii corporale a altor persoane,personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incintă în    care se desfăşoară evenimentul.

 1. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor, în cazul în care este necesar.

 1. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute şi găsite trebuie aduse la Scenă. Proprietarii le pot recupera după ce urmează            procedura de identificare a persoanei, a obiectului pierdut. După Festival, Organizatorul va păstra               obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile după  care le va dona sau le va distruge.

 1. COPII PIERDUȚI

Copiii pierduţi şi găsiţi trebuie aduşi la Scenă. Părinţii îi pot recupera după ce urmează           procedura  de  identificare a copilului.

 1. SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui participant în incinta Festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta Festivalului în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

 

 1. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul Regulament.

 1. INFORMATII

Pentru copii se recomandă utilizarea căştilor pentru protecţie fonică şi păstrarea unei distanţe rezonabile faţă de echipamentul de sonorizare de la scenă. În cazul în care copiii nu sunt echipaţi corespunzător sau supravegheaţi în acest sens răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de Festival revine integral părinţilor sau însoţitorilor acestora.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanţilor ori pentru eventualele pagube personale produse.

Evenimentul va avea loc indiferent de condiţiile meteorologice, în limite normale pentru public şi artişti. În caz de furtună sau alte evenimente extraordinare (caz fortuit), Organizatorul poate decide oprirea desfăşurării Festivalului şi evacuarea perimetrului.

Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului artistic. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul Festivalului care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.

Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei Festivalului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a efectua controale în zona de Festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului Regulament.

Nu sunt tolerate excepţii de la aceste reguli, încălcarea prezentului Regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de Festival şi interzicerea accesului în zona de Festival.

Persoanele care încalcă acest Regulament, iniţiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului Festivalului, accesul lor va fi interzis la Festival, iar organizatorul va anunţa instituţiile abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

Pentru orice informaţie privind organizarea evenimentului, vă rugăm să trimitei o solicitare la festival@freeland.ro

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim distracţie plăcută!