• Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru Slobozia este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea primăriei municipiului Slobozia, având calitatea de ordonator principal de credite, finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii. Direcția Educație, Cultură și Tineret inițiază și desfașoară proiecte […]